Banner

destek

5973 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler

 

TURQUALITY® Destekleri

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 

Destek Türü  2022 Destek Limiti  2023 Destek Limiti 
Destek Türü Bazında Kapsamdaki Şirket
Bazında
Destek Türü Bazında Kapsamdaki Şirket
Bazında
Tanıtım Desteği Destek Türü Bazında Limit
Bulunmamaktadır
Kapsamdaki Şirket'in tüm markaları Marka Destek
Programında olması durumunda 50.000.000 TL,
en az bir markasının
TURQUALITY® destek
programı kapsamında yer
alması halinde
100.000.000 TL
Destek Türü Bazında Limit
Bulunmamaktadır 
Kapsamdaki Şirket'in tüm markaları Marka Destek
Programında olması durumunda 90.497.000 TL,
en az bir markasının
TURQUALITY® destek
programı kapsamında yer
alması halinde
180.995.000 TL
Fuar Desteği
Kurumsal Altyapıya Yönelik
Danışmanlık Desteği (EK-2A)
Kapsamdaki Şirket'in tüm
markaları için bir takvim yılında en fazla 10.000.000 TL
Kapsamdaki Şirket'in tüm
markaları için bir takvim yılında en fazla 18.099.000 TL
İstihdam Desteği
Hedef Pazara Yönelik
Danışmanlık Desteği (EK-2B)
Destek Türü Bazında Limit
Bulunmamaktadır     
Destek Türü Bazında Limit
Bulunmamaktadır     
Birim Desteği
Franchise Desteği
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel
Tasarım Tescili ile Yurt Dışı Marka
Tescil / Yenileme / Koruma Desteği
Pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test işlemleri desteği
Pazar araştırması çalışması
ve raporları desteği
Gelişim Yol Haritası Desteği 2.400.000 TL 4.343.000 TL

  

Destek Türü  Destek Süreleri
Marka Destekleri TURQUALITY® Destekleri
Tanıtım Desteği 4 yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl
Fuar Desteği 4 yıl Destek Kapsamında Kaldığı Süre Boyunca
Kurumsal Altyapıya Yönelik Danışmanlık Desteği (EK-2A) 4 yıl İlk 5 yıllık Dönem Süresince 
İstihdam Desteği 4 yıl
Hedef Pazara Yönelik Danışmanlık Desteği (EK-2B) 4 yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca
Birim Desteği 4 yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca
Franchise Desteği 4 yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili ile Yurt Dışı
Marka Tescil / Yenileme / Koruma Desteği
4 yıl Destek Kapsamında Kaldığı
Süre Boyunca
Pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test işlemleri desteği 4 yıl Destek Kapsamında Kaldığı
Süre Boyunca
Pazar araştırması çalışması ve raporları desteği 4 yıl Hedef Pazar Başına 5 Yıl Boyunca
Gelişim Yol Haritası Desteği 1 defaya mahsus 1 defaya mahsus