Banner

destek

2564 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler

TURQUALITY® Destekleri

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin Gelişim Yol Haritası Çalışması haricindeki aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında, Gelişim Yol Haritası Çalışması ile iligli harcamaları ise %75 oranında desteklenir.

KARAR MADDE NUMARASI DESTEK TÜRÜ DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET
a Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
b Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri limitsiz limitsiz
c İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) aynı anda azami 5 kişi hedef pazar başına 5 yıl
ç Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
d1(i) Yurt dışı birimlere ilişkin kira limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) hedef pazar başına 5 yıl
d1(ii) Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler) 5 yıl
d2(i) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
d2(ii) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 200.000 USD / birim hedef pazar başına 5 yıl
d3(i) Franchise kira (mağaza/lokanta/kafe) 200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim) hedef pazar başına 5 yıl 
(aynı birim için azami 2 yıl)
d3(ii) Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 100.000 USD / Birim (azami 100 birim) hedef pazar başına 5 yıl
e Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
f Danışmanlık (EK2) 600.000 USD / yıl ilk 5 yıl
g Fuar Giderleri limitsiz limitsiz
11(2) Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus


 Marka Destekleri

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin Gelişim Yol Haritası Çalışması haricindeki aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında, Gelişim Yol Haritası Çalışması ile iligli harcamaları ise %75 oranında desteklenir.

KARAR MADDE NUMARASI DESTEK TÜRÜ DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET
a Ürün ve hizmet tescili,marka tescil/koruma 50.000 USD / yıl 4 yıl
b Reklam, tanıtım, pazarlama, fuar harcamaları 400.000 USD / yıl 4 yıl
c1 Yurt dışı birimlere ilişkin kira 600.000 USD / yıl 4 yıl
c2 Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 300.000 USD / yıl (kira desteği alan birimler) 4 yıl
ç Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti 200.000 USD / yıl 4 yıl
d Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri 50.000 USD / yıl 4 yıl
e1 Franchise kira (mağaza/kafe/lokanta) 50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl) 4 yıl
e2 Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim) 4 yıl
f Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl
g İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi) 4 yıl
ğ Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme 100.000 USD / yıl 4 yıl
11(2) Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus